Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu on avain tuloksia tuottavan ja vetovoimaisen markkinointiviestinnän toteuttamiseen. Lumojissa strategiatyö tarkoittaa useimmiten brändistrategian, markkinointistrategian tai sisältömarkkinointi­strategian määrittelyä.

Brändi-strategiat

Lumoji tuottaa brändistrategioita niin uusille yrityksille kuin vakiintuneille toimijoillekin. Olipa kyseessä uuden synnyttäminen tai jo olemassa olevan päivittäminen, tehdään strategiatyö aina yhtä huolellisesti.

Suunnitteluprosessi alkaa perusteellisella taustatutkimuksella ja tavoitteiden selkeällä määrittelyllä. Prosessin aikana brändikiteytystä hiotaan niin kauan, että se kestää kriittisimmänkin tarkastelun.

Strategiatyön tuloksena brändi saa visuaalisen ja verbaalisen identiteetin, jotka puhuttelevat sen kohderyhmiä tavoitteiden mukaisesti.

Markkinointi-strategiat

Suunnitelmallisuus on tärkeää myös käytännön markkinoinnissa. Huolellisesti rakennetulla strategialla toimenpiteistä saadaan paras mahdollinen irti ja markkinointiin käytetty rahallinen panos optimoitua.

Markkinointistrategiassa otetaan kantaa muun muassa markkinoinnin teemoihin, toteutettavien toimenpiteiden formaatteihin sekä kanaviin, joissa kohderyhmät saadaan tehokkaimmin kiinni.

Strategian on oltava linjassa käytettävissä olevaan budjettiin – varaudu siis miettimään myös numeroita strategian suunnitteluvaiheessa.

Sisältömarkkinointi-strategiat

Sisältömarkkinointi ei ole markkinoinnin lajina aivan pieni pala kakkua. Se myös maksaa, sillä laatusisältöjä ei kukaan pysty tuottamaan ilman perusteellista aiheeseen paneutumista.

Huolellisesti rakennetun sisältö­markkinointi­strategian merkitystä ei voi liikaa korostaa. Se on ohjenuora ja punainen lanka, jonka pohjalta jokainen yksittäinen sisältö tuotetaan.

Lumojin tuottamissa sisältö­markkinointi­strategioissa otetaan kantaa muun muassa sisältöjen teemoihin ja sisältötyyppeihin, kohderyhmiin, konversiotavoitteisiin, julkaisukanaviin ja julkaisujen ajoitukseen.

Näin se tapahtuu

Strategiatyön alkumetreillä myös sinulta vaaditaan hieman aikaa ja omistautumista.

Pääset osallistumaan workshopiin, jossa tehdään läpivalaisu yrityksesi historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Tämän tapaamisen aikana keräämme yrityksestäsi kaiken sen pohjatiedon, joka strategiatyön läpiviemiseen tarvitaan.

Workshop on monelle mieluisa kokemus, sillä usein sen aikana avautuu aivan uudenlaisia näkökulmia yrityksen markkinointiin ja toimintaan laajemminkin. Tähän tapaamiseen siis kannattaa todella panostaa.

p